D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, els informem que les dades de caràcter personal que ens facilitin mitjançant el formularis presents a la web, seran incorporades a els fitxers de Gestió Tècnica d’Edificació i Rehabilitació, SL, únic responsable dels mateixos, amb la finalitat exclusiva de respondre i gestionar les sol·licituds de contacte dels usuaris, tot això de manera confidencial i segur sense que aquestes dades puguin ser cedides a tercers.

Els titulars de les dades de caràcter personal poden exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per correu postal dirigit a “Gestió Tècnica d’Edificació i Rehabilitació, S.L.” carrer Secretari Coloma 36 local 5, 08025, Barcelona, ​​acompanyant en aquest cas amb una còpia del D.N.I. o qualsevol altre mitjà vàlid en dret que permeti acreditar la seva identitat.