La utilització d’aquesta pàgina web està subjecte a les següents condicions d’ús. El fet d’accedir a aquesta pàgina web i utilitzar els materials continguts en la mateixa implica que l’usuari ha llegit i accepta, sense cap mena de reserva, aquestes condicions generals. Aquestes condicions generals regulen l’ús de les pàgines web www.giteb.es i www.giteb.com (en endavant denominades com a “pàgina web”) i els seus serveis, que Gestió Tècnica d’Edificació i Rehabilitació,S.L. (en endavant denominada “GITEB”), posa a disposició dels usuaris d’Internet.

1.- Accés, contingut, ús i funcionament de la web.

L’usuari pot accedir de forma lliure i gratuïta a aquesta pàgina web llevat pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés a Internet (ISP) contractat pel seu compte.

GITEB no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la pàgina web, dels seus serveis i dels seus continguts. En conseqüència, GITEB no és responsable dels danys o perjudicis que es puguin ocasionar per la falta de funcionament, temporal o definitiva, de la pàgina web.

Tota la informació i documentació gràfica inclosa en aquesta web és merament orientativa.

L’usuari es compromet a realitzar un bon ús d’aquesta pàgina web, entenent-se per bon ús el que s’adeqüi a la legislació vigent i la bona fe.

Queda totalment prohibit l’establiment, per part de tercers, de links amb aquesta pàgina web sense la prèvia i expressa autorització de GITEB, que no suposarà l’existència de relació contractual.

Qui utilitzi aquesta pàgina web ho fa sota pel seu compte i risc. GITEB, el seus socis, col·laboradors, treballadors i representants no es responsabilitzaran pels errors o omissions que puguin tenir els continguts d’aquesta pàgina web ni pels danys que es puguin ocasionar.

GITEB no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que puguin ocasionar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquesta pàgina web. En conseqüència, GITEB no respon pels danys i perjudicis que dits elements poguessin ocasionar.

2.- Propietat intel·lectual i industrial.

Tots els continguts així com noms, marques i bases de dades accessibles en la pàgina web estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de GITEB o de tercers titulars dels mateixos. En cap cas l’accés a la pàgina web implica cap mena de renuncia o transmissió total o parcial d’aquests drets, ni atorga cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts així com els drets de propietat industrial i intel·lectual que queden expressament prohibits, excepte prèvia i expressa autorització o llicència atorgada a tal efecte per GITEB o pel tercer titular dels drets.

3.- Informació General

D’acord amb el que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, d’onze de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, informem als usuaris d’aquesta pàgina web que la mateixa és propietat de Gestió Tècnica d’Edificació i Rehabilitació,S.L., amb domicili al carrer Secretari Coloma,36 local 5, 08025 Barcelona, amb NIF n.B66076639.

4.- Legislació aplicable

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola.